girl

Prevence úrazů

"Současná generace rodičů může dětem paradoxně “ublížit” přehnanou péčí", říká Prof. MUDr. Petr Havránek, CSs., přednosta Kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze - Krči. Děti by měly vědět, že sirka pálí a nůž je ostrý a ne nadarmo se říká, že dobře padat se člověk může naučit. Jakýkoliv pohyb zvyšuje obratnost a postřeh, ochranné pomůcky jako jsou helmy, chrániče páteře a končetin jsou běžně dostupné a jejich používání by pro děti i pro nás mělo být samozřejmostí. V poslední době se šíří i ochranné pomůcky pro domácnost (měkké helmy, různé popruhy), ty ale dětem podle odborníků příliš nepomáhají, protože jim neumožní získat důležité zkušenosti a správné návyky. Doma je třeba dávat pozor zejména na nebezpečné látky, čisticí prostředky, léky, spotřebiče, zásuvky, rychlovarné konvice a jiné horké nádobí apod. Děti jsou bystré a hodně toho vědí, mnohé věci instinktivně vycítí. Nejslabším článkem řetězu jsme my, dospělí. Musíme jít příkladem a dodržovat pravidla vždycky, za všech okolností. Pokud v tomhle nejsme důslední, škodíme dětem víc, než když si pro chvilku naší nepozornosti odřou koleno.

Úrazy dětí

Úraz je nejčastější příčinou úmrtí dětí do 15 let, rozhodně častější než například nádorová onemocnění. V počtu úmrtí při autonehodách je Česká republika zhruba v polovině žebříčku vyspělých zemí (2014 – 23 mrtvých ve věku 0-17 let, v roce 2015 zemřelo na silnicích 18 osob ve věku 0 - 17 let). Nejčastějším úrazem vyžadujícím operaci nebo hospitalizaci je zlomenina.

Je dobře, že v České republice velmi dobře funguje systém prevence dětských úrazů, užitečné kroky podnikají nejen úřady (Národní akční plán Ministerstva zdravotnictví), ale i další subjekty, neziskové organizace, školy, školky nebo mateřská centra.

 Od roku 2010 funguje Národní registr dětských úrazů, do nějž údaji přispívají především dětská úrazová centra, kde sledují mj. příčiny zejména vážných úrazů, rizikové aktivity a místa, kde k úrazům dochází nejčastěji.

heli_1
hrdina

Rizikové aktivity s následkem úrazu

grafy_blue
  • 29, 4%   školní tělesná výchova a organizovaný sport
  • 28, 6%   neorganizovaný sport, hra bez dohledu
  • 13 %       úrazy za jiných okolností
  • 9,9%      jízda na kole
  • 7,4%      následky konfliktu s jiným dítětem

 

boy

Kde dochází k úrazům?

grafy_green
  • 26%      ve škole
  • 21,4 %  v domácím prostředí
  • 19,4%   na ulici
  • 12%      na hřišti
  • 21,2 %  na ostatních místech

Partnery projektu jsou:

logonf
tn_logo

Podpořeno grantem z Norska.

Supported by a grant from Norway.

Stáhněte si hru na:

Kontaktní informace

  
   Linda Jandová
Email: linda@kolecko.cz
Telefon: 774 116 126